Tại TPHCM, để được tổ chức lễ hội, sự kiện, phải đáp ứng được 8 tiêu chí an toàn Covid-19 trở lên.


Ngày 15/10/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 3580/QĐ-BCĐ về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động lễ hội, sự kiện văn hóa và thể thao.


Điều kiện tổ chức lễ hội, sự kiện văn hóa, thể thao tại TPHCM - 1

Các đơn vị tự đánh giá tại Cổng thông tin an toàn Covid:

https://antoan-covid.tphcm.gov.vn/ (Ảnh minh họa: Tiến Thành).


Đánh giá an toàn theo bộ tiêu chí


Theo đó, để được tổ chức lễ hội, sự kiện, phải đáp ứng điều kiện sau:


 • Đạt từ 08 tiêu chí an toàn Covid-19 trở lên và không có tiêu chí nào trong nhóm bắt buộc không đạt: lễ hội, sự kiện đảm bảo an toàn phòng, chống dịch thì được tổ chức. Các tiêu chí khác chưa đạt phải khắc phục ngay trong thời gian diễn ra lễ hội, sự kiện.


 • Đạt dưới 08 tiêu chí hoặc có tiêu chí trong nhóm bắt buộc không đạt: lễ hội, sự kiện không đảm bảo an toàn phòng, chống dịch thì không được tổ chức hoặc tạm dừng lễ hội, sự kiện; đồng thời, khắc phục ngay các tiêu chí theo hướng dẫn.Điều kiện tổ chức lễ hội, sự kiện văn hóa, thể thao tại TPHCM - 2

Có 6 tiêu chí trong nhóm tiêu chí bắt buộc thực hiện (Ảnh: Tiến Thành).


Nhóm tiêu chí bắt buộc thực hiện


Cụ thể, nhóm tiêu chí bắt buộc thực hiện đối với hoạt động lễ hội, sự kiện văn hóa, thể thao bao gồm:


 • Tiêu chí 1: Người tham dự lễ hội, sự kiện, biểu diễn văn hóa và thi đấu thể thao phải đảm bảo có mã QR xanh trên ứng dụng "Y tế HCM" hoặc xuất trình giấy tờ sau: (1) là F0 đã khỏi bệnh dưới 6 tháng, (2) Đã tiêm chủng (ít nhất 1 mũi đối với loại vắc xin 2 mũi và ít nhất 14 ngày sau khi tiêm).


Đối với người tham dự dưới 18 tuổi cần có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính còn hiệu lực theo quy định.


 • Tiêu chí 2: Người tổ chức lễ hội, sự kiện phải đảm bảo có mã QR xanh trên ứng dụng "Y tế HCM" hoặc xuất trình giấy tờ sau: (1) là F0 đã khỏi bệnh dưới 180 ngày, (2) Đã tiêm chủng (ít nhất 1 mũi đối với loại vắc xin 2 mũi và ít nhất 14 ngày sau khi tiêm).


 • Tiêu chí 3: Đơn vị phải đăng ký và được cấp mã QR của đơn vị để thu thập thông tin, theo dõi, cập nhật đối với người đến dự và tham gia biểu diễn, thi đấu.


 • Tiêu chí 4: Người tổ chức, người tham dự lễ hội, sự kiện phải tuân thủ 5K trong quá trình diễn ra lễ hội, sự kiện.


 •  Tiêu chí 5: Bố trí khu vực kiểm tra "Quét mã QR", đo thân nhiệt, rửa tay bằng nước sạch với xà bông hoặc trang bị xịt khử khuẩn tại cửa vào lễ hội, sự kiện. Khử khuẩn không gian tổ chức lễ hội, sự kiện trước và sau khi tổ chức. Khử khuẩn bề mặt trang thiết bị dụng cụ (bao gồm dụng cụ tổ chức, thi đấu của cá nhân).


 • Tiêu chí 6: Về quy định số lượng người tham dự, khoảng cách, mật độ an toàn, xếp hàng tại khu vực tổ chức lễ hội, sự kiện phải đảm bảo các điều kiện sau:


 1. Đối với lễ hội, sự kiện ngoài trời (không gian mở): mật độ tối thiểu là 10m2/người và giữ khoảng cách tối thiểu 2m giữa hai người kế cận.
 2. Đối với lễ hội, sự kiện trong nhà (hội trường, không gian kín): mật độ tối thiểu là 6m2/người và giữ khoảng cách tối thiểu 2m giữa hai người kế cận".


Điều kiện tổ chức lễ hội, sự kiện văn hóa, thể thao tại TPHCM - 3

Ban tổ chức lễ hội, sự kiện phải thành lập Tổ An toàn Covid-19, công khai thông tin liên lạc của cán bộ làm đầu mối, phụ trách và chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong Ban tổ chức và phối hợp công tác với cơ quan có thẩm quyền (Ảnh: Tiến Thành).


 Nhóm tiêu chí thực hiện bổ sung


 • Tiêu chí 7: Về phương án bố trí lối ra, vào khu vực tổ chức lễ hội, sự kiện. Có sơ đồ hướng dẫn và tổ chức thực hiện lối ra, vào riêng biệt, di chuyển theo hướng một chiều.


 • Tiêu chí 8: Đơn vị tổ chức lễ hội, sự kiện có thực hiện truyền thông và khuyến cáo các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho người tổ chức, người tham dự theo khuyến cáo ngành y tế hoặc cơ quan có thẩm quyền bằng nhiều hình thức phù hợp, đa dạng.


 • Tiêu chí 9: Ban tổ chức lễ hội, sự kiện phải thành lập Tổ An toàn Covid-19, công khai thông tin liên lạc của cán bộ làm đầu mối, phụ trách và chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong Ban tổ chức và phối hợp công tác với cơ quan có thẩm quyền.


 • Tiêu chí 10: có kế hoạch/phương án quản lý, điều hành, phối hợp, kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 của lễ hội, sự kiện, bố trí tối thiểu 01 phòng/khu vực cách ly tạm thời.


Nguồn: Hải Hà (Dân Trí)