"The Memories" - Countdown 2022

Agency: M.Yours

9120
Bạn có showcase muốn chia sẻ? Gửi ngay!
Mô tả:

"The Memories" được thực hiện bởi M.Yours để chào đón năm mới 2022. Video là một sân khấu thực tế ảo có sự kết hợp đặc sắc giữa âm thanh và ánh sáng. Điều đặc biệt của "The Memories" là video đã sử dụng một cách kể chuyện khác biệt khi tái hiện lại lịch sử Việt Nam thời thịnh trị, tạo nên được sự mới lạ và độc đáo.

Credits

Agency: M.Yours

Xem tất cả Showcase
Bạn có showcase muốn chia sẻ? Gửi ngay!

© Stage.vn - All rights reserved