World Athletics (Tổ chức điền kinh Thế giới) hướng đến mục tiêu thu hút 400.000 trẻ em tham gia các hoạt động thể thao vào Kids' Athletics Day 2023 (Ngày điền kinh trẻ em 2023) nhằm đẩy lùi tỷ lệ lười vận động trên toàn cầu - Theo báo cáo gần đây của Tổ chức Y tế Thế giới về Hoạt động Thể chất thực tế thì 81% thanh thiếu niên trên toàn cầu được coi là không vận động.


Kids' Athletics Day là gì?


Kids' Athletics Day là nền tảng của chương trình Điền kinh trẻ em do World Athletics tổ chức. Đây là một chương trình hoàn toàn miễn phí và thú vị khi sử dụng sức mạnh của điền kinh để truyền cảm hứng cho trẻ em và thanh thiếu niên - dù ở bất cứ đâu, hãy năng động hơn, phát triển kỹ năng, sự tự tin, kết nối với thể thao cho cuộc sống tốt đẹp hơn của chính mình. Năm nay, World Athletics đã đặt mục tiêu sẽ thu hút số lượng tham gia cao nhất trong các kỳ tổ chức giữa các Liên đoàn Thành viên và Hiệp hội Khu vực.