Event 101: Event Report – Viết sao cho chuẩn?

Báo cáo sự kiện là một tài liệu quan trọng của cả một sự kiện, bao gồm số liệu, hình ảnh, nhận định và minh chứng cụ thể. Vì vậy, thực hiện một báo cáo sự kiện chỉn chu, đầy đủ và thực tế là điều bạn cần lưu ý và chuyên tâm thực hiện.


InfographicBiên tập: Quỳnh Quỳnh

Nguồn: WikiHowEvent 101: Event Report – Viết sao cho chuẩn?

Stage!Vietnam

Stage!Vietnam

July 15, 2021

Cùng chuyên mục

© Stage.vn - All rights reserved