Không chỉ khẳng định vị thế là một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu tại thị trường Việt Nam, AIA Việt Nam còn mong muốn khơi dậy nguồn cảm hứng sống khỏe tới cộng đồng, lan tỏa thông điệp “một phong cách sống không đơn thuần chỉ là vận động thể lực” - Tổng Giám đốc AIA Việt Nam Wayne Besant chia sẻ.


Lời cam kết và hành trình khơi dậy nguồn cảm hứng


AIA Việt Nam là thành viên của Tập đoàn AIA - Tập đoàn Bảo hiểm Nhân thọ độc lập, có nguồn gốc châu Á lớn nhất thế giới. Với hơn 20 năm thành lập và phát triển với mục tiêu bảo vệ sự hưng thịnh và đem đến sự an toàn tài chính, AIA Việt Nam đã khẳng định vị thế của mình trên con đường trở thành một trong những công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu tại thị trường Việt Nam.